Hönö stenhus planerar att bygga ett flerfamiljshus i Lilleby.
Huset kommer bestå av två styck 4 rok samt fem styck 3 rok.